Сигурносни Врати

Секоја сигурносна врата е заштитена од провалување.

Вратата е изработена од две челични плочи со антикорозивна заштита, зајакната со челични профили по целата должина на вратата. Касата е метална со конструктивна рамка. Има термичка, акустична и противпожарна изолација. Магичното око на вратата има широк агол на гледање. Вратата има безбедносен синџир (дневен болт) за делумно отварање. Надворешната односно внатрешната страна на вратата е обработена со буков/храстов/фајнлајн фурниран медијапан, фарбан и орнаментиран по избор на клиентот или со фурнирана оплеменета иверица со боја по избор на клиентот. Тежината на вратата е 100кг, а дебелината 75мм.

Типови на Сигурносни Врати:

  • Сигурносна врата тип А со стандардна брава со еден цилиндар и заштита
  • Сигурносна врата тип А1 со стандардна брава со двојно заклучување со два цилиндри и заштита
  • Сигурносна врата тип Б со стандардна брава со еден цилиндар и заштита
  • Сигурносна врата тип Б1 со стандардна брава со двојно заклучување со два цилиндри и заштита
  • Сигурносна врата тип Д со стандардна брава со еден цилиндар и заштита

Сигурносна Врата Тип А сo стандардно заклучување

Сигурносна Врата Тип А1 сo двојно заклучување

Сигурносна Врата Тип B сo стандардно заклучување

Сигурносна Врата Тип B1 сo двојно заклучување

Сигурносна Врата Тип D

Цилиндри

За сите типови на сигурносни врати можете да изберете безбедносни цилиндри, со различен степен на заштита од реномираните производители Abloy, Securemme, Mul-T-Lock, Keso и др.